Praktyczne kursy stomatologiczne dla stomatologów - protetyka, endodoncja
* Estetyka - Preparacja pod korony pełnoceramiczne

 

Tematyka kursu:
 1. Pojęcie estetyki w stomatologii
 
-kompozycja uśmiechu 
-znaczenie estetyki przyzębia (czerwonej estetyki) 
-funkcje bioestetyczne
2. Protetyka bez metalu
- podział materiałów ceramamicznych ze względu na wykorzystanie w protetyce
- korony pełnoceramiczne w odcinku przednim a w odcinku bocznym
- korony pełnoceramiczne na implantach
- wskazówki praktyczne
3. Wstępne planowanie leczenia i podejście diagnostyczne
 
-planowanie protetyki w odcinku przednim ,
-wstępne leczenie,
-diagnostyczny „wax up”,
-pośredni i bezpośredni „moke up”)
 
4. Korony i mosty pełnoceramiczne
 
- techniki preparacji twardych tkanek zęba
5. Indeks silikonowy
 
-jak wykonać? 
-z jakiego materiału?
-jak dociąć/ dopasować indywidualnie w jamie ustnej
6. Uzupełnienia tymczasowe-
 
- jak wykonać?
- z jakiego materiału? 
- jak uszczelnić? przekształcić?
7. ostateczne pobranie wycisku
 
8. Procedury laboratoryjne (prekazanie do laboratorium oczekiwań pacjenta, dobór koloru, wybór właściwej ceramiki i techniki)
 
10. Rozwiązywanie problemów
 
11. Pokaz praktyczny z pacjentem z przekazem video do sali wykładowej (chyba nie będzie na to czasu jeśli maja być zajęcia praktyczne)
 
opracowanie zęba, wykonanie korony tymczasowej 
Tematyka kursu: 

1. Pojęcie estetyki w stomatologii 

-kompozycja uśmiechu 

-znaczenie estetyki przyzębia (czerwonej estetyki) 

-funkcje bioestetyczne

2. Protetyka bez metalu

- podział materiałów ceramamicznych ze względu na wykorzystanie w protetyce

- korony pełnoceramiczne w odcinku przednim a w odcinku bocznym

- korony pełnoceramiczne na implantach

- wskazówki praktyczne

3. Wstępne planowanie leczenia i podejście diagnostyczne 

-planowanie protetyki w odcinku przednim

-wstępne leczenie

-diagnostyczny „wax up”

-pośredni i bezpośredni „moke up”

4. Korony i mosty pełnoceramiczne 

- techniki preparacji twardych tkanek zęba
 

5. Indeks silikonowy 

-jak wykonać? 

-z jakiego materiału?

-jak dociąć/ dopasować indywidualnie w jamie ustnej

6. Uzupełnienia tymczasowe

- jak wykonać?

- z jakiego materiału? 

- jak uszczelnić? przekształcić?

7. ostateczne pobranie wycisku 

8. Procedury laboratoryjne (prekazanie do laboratorium oczekiwań pacjenta, dobór koloru, wybór właściwej ceramiki i techniki)

 10. Rozwiązywanie problemów 

11. Zajęcia praktyczne na fantomach
Klinika stomatologiczna Dentist oferuje praktyczne kursy stomatologiczne dla stomatologów z endodoncji, protetyki